header

Prezentare

Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti”, denumită în continuare Şcoala „Cornetti”, este o instituţie publică de cultură - cu profil de învăţământ artistic de amatori  - care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Dolj.
Activitatea se conformează: legislaţiei române în vigoare, îndrumării metodologice a Ministerului Culturii, normelor didactice din învăţământ, Regulamentului de Ordine Interioară şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Şcolii „Cornetti”.

SCOP ŞI OBIECTIVE:
Şcoala „Cornetti” iniţiează şi desfăşoară programe de învăţământ în domeniul educaţiei permanente, culturii tradiţionale şi al creaţiei populare urmărind cu consecvenţă:
- stimularea creativităţii şi a talentului;
- cultivarea valorilor clasice, a autenticităţii creaţiei populare contemporane precum şi artei interpretative neprofesioniste în: muzică vocală şi instrumentală, coregrafie (dans clasic şi dansuri populare), teatru (actorie), arte vizuale (grafică, pictură, artă cinematografică);
- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;
- conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal.

ATRIBUŢII PRINCIPALE /ACTIVITĂŢI SPECIFICE:
Didactice şi Cultural-artistice
- organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ artistic pe discipline de studiu, clase, grupe sau ore cu predare individuală;
- întocmeşte şi asigură îndeplinirea planurilor anuale de şcolarizare;
- respectă programele analitice elaborate de Ministerul Culturii;
- planifică activitatea instructiv-educativă a şcolii.
- organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice: spectacole, expoziţii, tabere de creaţie, schimburi culturale.
Promovare /Colaborare
- promovează tinerele talente din rândul propriilor cursanţi;
- promovează obiceiuri şi tradiţii populare specifice zonei;
- participă la concursuri şi festivaluri, la proiecte şi schimburi culturale judeţene, regionale, naţionale şi internaţionale;
- organizează şi realizează alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum şi cu persoane fizice, în vederea pregătirii, prin propriul program de şcolarizare, a diverselor categorii de populaţie care au înclinaţii artistice.

Localizare pe harta

Contact

Telefon / Fax
0251 413 371
 
STR. JIEŢULUI, NR. 19, CRAIOVA
COD POŞTAL: 200391
 
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
 
 
SOCIAL LINK

facebook hover twitter2 hover linkedin hover google2 hover rss hover